Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17/9/2016

δημοσίευση 27/12/2016

Η Ιερά Κοινότητα  Αγίου Όρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνει τον πίνακα των επιτυχόντων (απόφαση έγκρισης Φ2/40/2897/27.12.16) που συμμετείχαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 17ης Σεπτεμβρίου 2016 για την πρόσληψη συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου για την στήριξη των δράσεων του 2ου υποέργου «Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πράξη» που υλοποιείται με ίδια μέσα – αυτεπιστασία. 
Οι συμμετέχοντες από τη δημοσίευση της παρούσης εώς και πέντε εργάσιμες ημέρες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
Για τον πίνακα πατήστε παρακάτω.

Η Ιεροκοινοτική επιτροπή,
Γέρων Τιμόθεος Βατοπεδινός
Γέρων Επιφάνιος Παντοκρατορινός
Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης