Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Αποτελέσματα Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός (13/04/2018)

δημοσίευση 18/5/2018

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνει τον πίνακα των επιτυχόντων (απόφαση έγκρισης Φ2/40/1248/18.05.18) που συμμετείχαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 13ης Απριλίου 2018 με ορθή επανάληψη στις 17 Απριλίου 2018 για την πρόσληψη συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την στήριξη των δράσεων του 2ου υποέργου «Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πράξη» που υλοποιείται με ίδια μέσα – αυτεπιστασία. Οι συμμετέχοντες από τη δημοσίευση της παρούσης έως και πέντε εργάσιμες ημέρες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
Για τον πίνακα πατήστε παρακάτω.

Η Ιεροκοινοτική επιτροπή,
Γέρων Τιμόθεος Βατοπεδινός
Γέρων Επιφάνιος Παντοκρατορινός
Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης