Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

δημοσίευση 17/9/2016

Η Ιερά Κοινότητα  Αγίου Όρους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2014-2020, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου για την στήριξη των δράσεων του 2ου υποέργου «Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην πράξη» που υλοποιείται με ίδια μέσα – αυτεπιστασία. Η διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων  θα είναι έως έξι μήνες (6) με δυνατότητα ανανέωσης βάσει των αναγκών των επιμέρους δράσεων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του υποέργου. Το τεύχος αναλυτικής Προκήρυξης καθώς και υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής, αναφέρονται στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Η Ιεροκοινοτική επιτροπή,
Γέρων Τιμόθεος Βατοπεδινός
Γέρων Επιφάνιος Παντοκρατορινός
Γέρων Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης

Πατήστε Εδώ για να Κατεβάσετε την Αίτηση (συνημμένο docx αρχείο)