Επικοινωνία

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

01
Τηλέφωνο
+30 2103647995
02
grammateia@athoskivotos.eu
~

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

δημοσίευση 26/7/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία και την αποστολή τυχόν παρατηρήσεων - διευκρινίσεων παρακαλούμε στείλτε την επισυναπτόμενη "ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ" στη διεύθυνση grammateia@athoskivotos.eu

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (συνημμένο DOC αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (συνημμένο pdf αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (συνημμένο DOC αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (συνημμένο PDF αρχείο)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ (συνημμένο pdf αρχείο)